Zawarcie istotnej umowy z Robert Bosch Sp. z o.o.

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał zlecenie na wykonanie prac w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych oraz instalacji niskoprądowych z firmy Robert Bosch Sp. z o.o. Minimalna wartość zleconych robót to 500 000 złotych netto. Ostateczna wartość zlecenia zostanie ustalona w kosztorysie powykonawczym. Termin realizacji zlecenia: 7 tygodni od daty otrzymania zlecenia. W ocenie Zarządu otrzymane zlecenie będzie miało istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2009 roku.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.