Elektromont S.A. jako wykonawca oświetlenia drogowego w Bielanach Wrocławskich

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że Gmina Kobierzyce, organizator przetargu ograniczonego dotyczącego budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Bielany Wrocławskie, dokonała wyboru Konsorcjum firm Elektromont S.A.  (lidera konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwa Budownictwa Technicznego TEL Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy jako wykonawcę zadania.
Łączna wartość robót wynosi 1 240 668,87 złotych brutto. Podpisanie umowy nastąpi w ustawowym terminie.
W ocenie Zarządu Elektromont S.A. wykonanie umowy będzie miało wpływ na realizację wyników finansowych Spółki w 2010 roku.  Otrzymane zlecenie jest wymiernym efektem działania otworzonego w czerwcu 2009 roku Oddziału Elektromont S.A. w Legnicy oraz realizacji celów emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r., które zakładały rozwój działalności Spółki w zakresie instalacji oświetlenia ulicznego.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych   w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”