Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2010 będą przekazywane w następujących terminach:
– za IV kw. 2009 r. – dnia 15 lutego 2010 r.
– za I kw. 2010 r. – dnia 17 maja 2010 r.
– za II kw. 2010 r. – dnia 16 sierpnia 2010 r.
– za III kw. 2010 r. – dnia 15 listopada 2010 r.
Raport roczny za 2009 r. – dnia 5 marca 2010 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.