Zlecenie na wykonanie instalacji teletechnicznych

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał zlecenie na wykonanie instalacji teletechnicznych w Lubinie. Prace będą realizowane w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnych usług w oparciu o sieć dostępową w technologii pasywnej sieci optycznej PON” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju, Program Operacyjny Gospodarka Innowacyjna działanie 4.4.

Elektromont S.A. przyjmuje do wykonania prace polegające na budowie sieci w technologii PON (Passive Optical Networks – Pasywna Sieć Optyczna) w wybranych obszarach miasta Lubin. Termin realizacji umowy:  do dnia 07.09.2010 r.

Orientacyjne wynagrodzenie za należyte i kompletne wykonanie prac będących przedmiotem zlecenia wyniesie 511 405,80 zł netto. Ostateczna kwota wynagrodzenia będzie określona w kosztorysie powykonawczym po zakończeniu prac.

W ocenie Zarządu otrzymane zlecenie będzie miało istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki. Otrzymane zlecenie  jest wymiernym efektem działania Oddziału Elektromont S.A. w Legnicy oraz realizacji celów emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 6 maja 2009 r., które zakładały rozwój działalności Spółki w tym zakresie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.