Zlecenie na wykonanie instalacji niskoprądowych

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w nawiązaniu do komunikatu nr 13/2010 – EBI z dnia 25.03.2010 r. „Polimex – Mostostal” S.A. rozszerzył zakres zlecenia o wykonanie instalacji niskoprądowych w obiekcie hurtowni farmaceutycznej w Szczecinie.

Wartość zleconych dodatkowych robót wyniesie 94 000 złotych netto. Wynagrodzenie za wykonanie wszystkich prac stanowiących przedmiot zlecenia zwiększa się zatem do kwoty 1 054 000 złotych netto. Termin wykonania dodatkowego zadania to 30.09.2010 r.

W ocenie Zarządu Elektromont S.A. wykonanie umów będzie miało wpływ na realizację wyników finansowych Spółki w 2010 roku.  

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”