Zmiana stanu posiadania akcji


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w dniu 10 maja 2011 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Jacka Charążki o zmianie stanu posiadania akcji. Pan Jacek Charążka dokonał transakcji zbycia 650 000 szt. akcji Elektromont S.A. o wartości 780 000 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji