RAPORT ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (KOREKTA RAPORTU 16/2012)

Zarząd Elektromont S.A. informuje iż, w wyniku oczywistego błędu pisarskiego zostały podane nieprawidłowe jednostki pieniężne  w punkcie 5 raportu.

W załączeniu Zarząd przekazuje skorygowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku.
Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pobierz