Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej


Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 22 października  2012 r. od Pana Jacka Charążki , sporządzonego w Złotoryi, zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że Akcjonariusz  w dniach 12.09.2012 – 19.10.2012 dokonał transakcji sprzedaży 206 232 szt. akcji Elektromont S.A. za 86 908,87 złotych (21 152,61 EURO). Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe zestawienie dokonanych transakcji oraz stan posiadania akcji i głosów przed dokonaniem transakcji i po ich realizacji przedstawiono poniżej.

Przed transakcjami na akcjach: Liczba posiadanych akcji 1 265 114

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 19,46%

Liczba przysługujących  głosów 1 265 114

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 19,46%

Po transakcjach na akcjach: Liczba posiadanych akcji 1 058 882

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 16,29%

Liczba przysługujących  głosów 1 058 882

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 16,29%

 

Data transakcji

Kupno/Sprzedaż

Cena

Wolumen

12.09.2012

S

0,38

1

13.09.2012

S

0,38

7999

18.09.2012

S

0,40

7850

24.09.2012

S

0,39

8500

26.09.2012

S

0,39

9000

01.10.2012

S

0,40

1

11.10.2012

S

0,39

2

12.10.2012

S

0,39

1

15.10.2012

S

0,39

1

17.10.2012

S

0,42

57995

18.10.2012

S

0,44

67000

19.10.2012

S

0,43

47882

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji