Wybór oferty Elektromont S.A. jako najkorzystniejszej


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od STRABAG Sp. z o.o. informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych na obiekcie Foundation Brakes Poland Sp. z o.o jako najkorzystniejszej.

Wartość oferty wynosi 4 680 000,00 zł netto.

Szczegółowe warunki zlecenia zostaną uzgodnione w umowie, o której podpisaniu Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2013 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.