Otrzymanie umowy


W nawiązaniu do Komunikatu nr 31/2013, Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od  Skanska S.A.  podpisaną umowę na wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie przemysłowym.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Termin zakończenia robót 31.01.2014 r.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu umowach.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2013 i 2014 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.