Podpisanie aneksu

 

W nawiązaniu do Komunikatu nr 45/2013, Zarząd Elektromont S.A. informuje, że podpisał z  Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. Aneks na wykonanie prac będących uzupełnieniem robót elektrycznych w wyniku zmian w projekcie wykonawczym.

W związku z tym, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 2 277 000,00 netto.

W ocenie Zarządu podpisany Aneks będzie miał istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2013 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.