Podpisanie umowy

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że podpisał z  „Galeria Sudecka – Projekt Echo – 43 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna  Umowę na wykonanie prac związanych z instalacją elektryczną  i teletechniczną wewnętrzną i zewnętrzną  w Centrum Handlowym  „Galeria Sudecka” w Jeleniej Górze.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi   6 505 000,00 PLN  netto.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy 15 października 2014 roku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu umowach.

W ocenie Zarządu podpisana Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2014 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.