Istotna informacja


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od  Sokołów S.A.  Oddział Produkcji w Robakowie zamówienie na wykonanie modernizacji zasilania SN.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Zamówienia wynosi  1 660 000,00 PLN  netto.

Pozostałe warunki zamówienia zostaną określone w Umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

W ocenie Zarządu otrzymane Zamówienie będzie miało istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2014 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.