Istotna informacja

W nawiązaniu do Komunikatu nr 57/2013 oraz 9/2014 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Strabag Sp. z o.o. aneks do Umowy w zakresie dostawy i montażu instalacji elektrycznych dla Inwestycji „Budowa hali produkcyjnej nr 4 na terenie VWMP w Polkowicach”
Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy zwiększa się do kwoty 5 668 279,85 PLN netto.
W ocenie Zarządu Umowa będzie miała wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2014 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.