Istotna informacja


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od  ERBUD S.A.  Umowę na dokończenie inwestycji pawilonu nr  17 wraz z jego rozbudową o łącznik 1 A – w ramach zadania inwestycyjnego na potrzeby realizowanego projektu pt „Utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem w SPS ZOS Zdroje”

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi  840 000,00 PLN  netto.

Termin końcowy prac: 31.07.2014 roku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu umowach.

W ocenie Zarządu Umowa będzie miała wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2014 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.