Istotna informacja


W nawiązaniu do komunikatów nr 57/2013,  9/2014 oraz 18/2014  oraz 28/2014 Zarząd Elektromont S.A. informuje, 
że otrzymał od  Strabag Sp. z o.o.  aneks do Umowy na wykonanie instalacji elektrycznych 0.4 kV i SSP w budynku  
socjalno-biurowym na terenie VWMP w Polkowicach.
Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy zwiększa się do kwoty 6 006 520,43 PLN netto.

W ocenie Zarządu otrzymany Aneks będzie miał  wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2014 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.