Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatów nr 57/2013,  9/2014, 18/2014, 28/2014  oraz 36/2014 Zarząd Elektromont S.A. informuje, 
że otrzymał od  Strabag Sp. z o.o.  aneksy do Umowy na wykonanie prac dodatkowych w budynku socjalno-biurowym na terenie VWMP w Polkowicach. 
Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy zwiększa się do kwoty 6 890 520,43 PLN netto. 

W ocenie Zarządu otrzymane Aneksy będą miał  wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2014 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.