Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej


Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 20 luty 2015 r. od Pana Jacka Charążki, sporządzonego w Złotoryi, zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że Akcjonariusz  w dniach 13.08.2013 – 19.02.2015 dokonał transakcji sprzedaży 330055 szt. akcji Elektromont S.A. za 279626,82 złotych (66615,13 EURO). Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe zestawienie dokonanych transakcji oraz stan posiadania akcji i głosów przed dokonaniem transakcji i po ich realizacji przedstawiono poniżej.

Przed transakcjami na akcjach: Liczba posiadanych akcji 641139

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 9,86%

Liczba przysługujących  głosów 641139

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 9,86%

Po transakcjach na akcjach: Liczba posiadanych akcji 311084

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 4,79%

Liczba przysługujących  głosów 311084

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 4,79%

DATA

TRANSAKCJI

Rodzaj zdarzenia Kupno (K)/

Sprzedaż (S)

WOLUMEN

 ŚREDNIA CENA

13.08.2013

S

100

0,63 zł

14.08.2013

S

500

0,63 zł

16.08.2013

S

30

0,64 zł

19.08.2013

S

17570

0,65 zł

27.08.2013

S

7000

0,62 zł

10.10.2013

S

801

0,55 zł

11.10.2013

S

4199

0,55 zł

15.10.2013

S

55000

0,58 zł

17.10.2013

S

5000

0,60 zł

29.10.2013

S

15000

0,65 zł

30.10.2013

S

56

0,74 zł

31.10.2013

S

3

0,76 zł

4.11.2013

S

15

0,78 zł

29.11.2013

S

100

0,69 zł

2.12.2013

S

50

0,69 zł

3.01.2014

S

9294

0,69 zł

23.01.2014

S

1149

0,72 zł

30.01.2014

S

20

0,71 zł

31.01.2014

S

900

0,73 zł

3.02.2014

S

17931

0,76 zł

17.02.2014

S

10000

0,86 zł

18.02.2014

S

8200

0,94 zł

18.07.2014

S

3053

1,34 zł

22.09.2014

S

11947

1,05 zł

26.09.2014

S

13413

1,00 zł

1.10.2014

S

32500

1,00 zł

18.11.2014

S

30

1,00 zł

1.12.2014

S

12974

0,95 zł

2.12.2014

S

10000

0,93 zł

8.12.2014

S

25750

0,91 zł

17.12.2014

S

10000

0,95 zł

30.12.2014

S

24515

1,00 zł

8.01.2015

S

1380

1,06 zł

9.01.2015

S

10

1,06 zł

12.01.2015

S

10

1,06 zł

29.01.2015

S

15

1,06 zł

30.01.2015

S

1010

1,06 zł

2.02.2015

S

20

1,06 zł

3.02.2015

S

1020

1,06 zł

4.02.2015

S

12

1,06 zł

18.02.2015

S

19978

1,08 zł

19.02.2015

S

9500

1,17 zł

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji