Istotna informacja


Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu 6/2015 z dnia 30.01.2015 r.  informuje, że otrzymał od Skanska S.A. Umowę na Wykonanie instalacji elektrycznych w ramach rozbudowy zakładu produkcyjnego Faist ChemTec Sp. z o.o. w Złotoryi, ul. Przemysłowa.

Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie w/w robót wynosi 1 447 000,00 PLN netto.

Termin zakończenia: 30.06.2015 r.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

W ocenie Zarządu otrzymana Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2015 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.