Otrzymanie Aneksu

W nawiązaniu do komunikatu nr 2/2013 – EBI z dnia 11.01.2013 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Navimor Invest S.A. podpisany Aneks do Umowy na zadanie pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”.

W związku ze zmianą zakresu, wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy nie przekroczy 2 774 915,39 zł netto.

W ocenie Zarządu otrzymany Aneks będzie miał istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2016 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.