Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 22/2016 z dnia 14.12.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Przedsiębiorstwa Budowlanego CALBUD Sp. z o.o. Umowę na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych przy rozbudowie Centrum Handlowego OUTLET PARK SZCZECIN Etap III. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu Umowach.

W ocenie Zarządu otrzymana Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w  2017 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar