Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 21/2016 – Espi z dnia 08.12.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od firmy Takenaka EUROPE GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce   Aneks do Umowy na wykonanie robót na budowie fabryki AKS w Żarowie.

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu podpisany aneks będzie miał  wpływ na realizację celów finansowych Spółki w  2017 roku.
Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar