Otrzymanie Aneksu

W nawiązaniu do komunikatu 14/2016 – ESPI z dnia 27.08.2016 r. oraz 6/2017 – ESPI z dnia 21.02.2017 r.  Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od firmy Takenaka EUROPE GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce Aneks do Umowy na wykonanie instalacji elektrycznych  na budowie BORGERS NEW FACTORY w Złotoryi.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonywanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu otrzymany Aneks będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w 2017 roku.
Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar