Otrzymanie Aneksu

W nawiązaniu do komunikatu 8/2016 – ESPI z dnia 07.07.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Galaxy – Projekt Echo – 106 Sp. z o.o. Sp. komandytowa Aneks do Umowy zmieniający wartość wykonanych robót.

Wynagrodzenie za wykonanie całości robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR