Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu nr 18/2016 – ESPI, 12/2016 – ESPI oraz 8/2016 – EBI Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie z  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o odstąpieniu Zamawiającego (RZGW) od umowy Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” z „Navimor-Invest” S.A. w restrukturyzacji (Wykonawca), z winy Wykonawcy.

„Elektromont” S.A. jest podwykonawcą części elektrycznej na w/w budowie.

W ocenie Zarządu Elektromont S.A. ze względu na zaawansowanie wykonanych prac (ok. 90% wartości umowy), odstąpienie Zamawiającego (RZGW) od umowy z Navimor-Invest S.A. w restrukturyzacji nie będzie miało istotnego wpływu na wynik finansowy Emitenta w 2017 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar