Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. otrzymał od Centrum Medyczne Karpacz S.A. informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie prac elektrycznych w Centrum Medycznym Karpacz.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki wykonywanych prac zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. W ocenie Zarządu wybór oferty Elektromont S.A. będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w latach 2017-2018.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar