Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Skalski Sp. z o.o. S.K. zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych przy rozbudowie hali dla SRG Global Bolesławiec Sp. z o.o.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki wykonywanych prac zostaną określone w Umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

W ocenie Zarządu otrzymane zlecenie Elektromont S.A.  będzie miało istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2018 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar