Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 3/2018 – ESPI z dnia 06.02.2018 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o. Umowę na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych (instalacja LAN i CCTV) przy realizacji Budowy Hali Magazynowej z Częścią Biurowo-Socjalną „STARION” w Biskupicach Podgórnych.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

W ocenie Zarządu Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2018 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar