Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od PB Maxbud ABJ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu informację o wyborze oferty na rozbudowę budynku Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej – wykonanie wew. i zewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Wynagrodzenie za wykonanie robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki wykonywanych prac zostaną określone w Umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

W ocenie Zarządu wykonanie  w/w zadania  będzie miało istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2018 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar