Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatów 12/2018 – ESPI z dnia 16.03.2018 r.  oraz 35/2018 – ESPI z dnia 22.06.2018 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Takenaka Europe GmbH podpisany Aneks na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w rozbudowywanym zakładzie FIM Polska w Komornikach k. Środy Śląskiej o drugi etap inwestycji LOS2.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu otrzymany Aneks będzie miał wpływ na realizację celów finansowych Spółki w 2018 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar