Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2019 będą przekazywane                   w następujących terminach:

  1. Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku – 14.02.2019 r.
  2. Raport roczny za 2018 r. – 12.04.2019 r.
  3. Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 14.05.2019 r.
  4. Raport kwartalny za II kwartał 2019 r. – 14.08.2019 r.
  5. Raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 14.11.2019 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.