Raport roczny Elektromont S.A. za rok 2018

Zarząd Elektromont S.A.  przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2018.

Podstawa prawna:

  • 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Pismo zarządu i wybrane dane finansowe

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie z badania

Sprawozdanie Zarządu z działalności

Oświadczenia Zarządu

Oświadczenie w zakresie stosowania ładu korporacyjnego