RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – grudzień 2019

       Zarząd Elektromont S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za grudzień 2019 roku.                                                

 

Podstawa prawna:

Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.