Informacja o uzyskaniu dotacji na kapitał obrotowy


W nawiązaniu do komunikatów 18/2020 z dnia 27.08.2020r. oraz 19/2020 z dnia 27.08.2020r.  Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w dniu  05.10.2020r. Spółka otrzymała dotację na kapitał obrotowy  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4 – dotacje na  kapitał obrotowy ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 81/83 .

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar