Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Ambit Sp. z o.o.  z/s w Lesznie, ul.  Kąkolewska 21 informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie prac elektrycznych  dla zadania: przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego Dijo we Wrocławiu.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki wykonywanych prac zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. W ocenie Zarządu wybór oferty Elektromont S.A. będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2020.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar