Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane  w następujących terminach:

  1. Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku – 15.02.2021 r.
  2. Raport roczny za 2020 r. – 12.04.2021 r.
  3. Raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 14.05.2021 r.
  4. Raport kwartalny za II kwartał 2021 r. – 13.08.2021 r.
  5. Raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 15.11.2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

  • 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.