Decyzja w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej

Zarząd Spółki ELEKTROMONT S.A. informuje, iż otrzymał decyzję od Państwowego Funduszu Rozwoju S.A. w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej o wartości 865 851,41 PLN. Wartość Subwencji Finansowej pozostająca do spłaty wynosi: 382 315,35 PLN i jest rozłożona na 24 równe raty począwszy od dnia 26.07.2021 r. O przyznaniu subwencji Zarząd Spółki informował w raporcie 7/2020 z dnia 06.05.2020 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar