Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2021 r.

 

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych   do    głosowania   na   Zwyczajnym    Walnym Zgromadzeniu Elektromont S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.

Charążka Wiesław

Liczba akcji: 518 345

Liczba głosów: 518 345

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 15,68%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 7,97%

Mazur Tadeusz

Liczba akcji: 689 904

Liczba głosów: 689 904

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 20,88%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 10,61%

Tymińska Małgorzata

Liczba akcji: 2 093 047

Liczba głosów: 2 093 047

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 63,34%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 32,20 %

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej