Istotna informacja

W   nawiązaniu do komunikatu ESPI  2/2020  z dnia 05.03.2020r.  Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od React Dagnall Sp. z o.o. Sp. k.a. z siedzibą Kielce, Al. Solidarności 36 aneks zwiększający wartość  wykonywanych prac elektrycznych  na obiekcie: Kompleks Biurowy „React” Łódź, ul. Piłsudskiego.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa wraz z  aneksem będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku  2021.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar