Zawiadomienia o transakcjach na akcjach spółki w trybie art. 19 MAR

Zarząd Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze _dalej: „Spółka”_ informuje, iż w dniu 6 czerwca 2022 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art.19 ust 1 Rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce – Pana Tadeusza Mazura _Przewodniczący Rady Nadzorczej_.

Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu : Mar potwierdzenie Tadeusz Mazur

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.