Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania

Zarząd Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze ( dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 5 lipca 2022 r. otrzymał w formie elektronicznej zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez Ragnar Trade Sp. z o.o. z/s w Warszawie.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załącznik:treść zawiadomienia