Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania

Zarząd Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze ( dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 13 lipca 2022 r. otrzymał w formie elektronicznej zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez Pana Cezarego Jasińskiego.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załącznik: Treść zawiadomienia