Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Elektromont S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Jeleniej Górze informuje, iż w dniu 13 lipca 2022r. do Spółki wpłynęło pismo (w formie elektronicznej) Pana Kamila Suchańskiego o rezygnacji z mandatu Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 12 lipca 2022r. Jako przyczynę rezygnacji Pan Kamil Suchański podał powody osobiste.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.