Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku

 

Zarząd    Elektromont   S.A.      przekazuje       raport     za IIQ2022   za okres od 1 kwietnia 2022r.  do 30 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna:

  • 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”