Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 sierpnia 2022 r.

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych   do    głosowania   na   Nadzwyczajnym    Walnym Zgromadzeniu Elektromont S.A. w dniu 29 sierpnia 2022 r.

Kiciński Paweł

Liczba akcji: 3 000 000

Liczba głosów: 3 000 000

% udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 72,59%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 46,15%

Jasiński Cezary

Liczba akcji: 700 000

Liczba głosów: 700 000

% udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 16,94%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 10,77%

Fijałkowski Arkadiusz

Liczba akcji: 433 000

Liczba głosów: 433 000

% udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 10,48%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 6,66%

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej