Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania

Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dawniej: Elektromont S.A.,)  z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 9 stycznia 2023r. po godz. 18.00 do Spółki wpłynęło  zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez Pana Pawła Kicińskiego.

Treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu.

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 Załącznik: