Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

Zarząd Spółki Carbon Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Jeleniej Górze informuje, iż działając na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz 2023, w dniu 27.01.2023r. podpisał umowę z POL-TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bora-Komorowskiego 56C lok.91, której przedmiotem jest dokonanie badania sprawozdania finansowego Spółki  za rok obrotowy2022 oraz 2023.

POL-TAX 2 Sp. z o.o. wpisana jest na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 4090.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 pkt 11 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;     „Informacje Bieżące  i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.