Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.02.2023 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 lutego 2023 r. o godz. 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Rafał Brandt, Joanna Okońska, Sebastian Chaber s.c., przy ul. Mokotowskiej 46A lok. 27 w Warszawie. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz proponowane zmiany Statutu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

ogłoszenie o zwołaniu WZA – luty 2023

projekty uchwał – Carbon Group – luty 2023

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA – luty 2023

Proponowane zmiany treści Statutu NWZ – luty 2023