Powołanie Prezesa Zarządu

Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 2 lutego 2023 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała do składu Zarządu Spółki Pana Dominika Staronia i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu.

Informacja, o której mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO dotycząca nowego Prezesa Zarządu w załączeniu.

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik: CV – Dominik Staroń