Wcześniejsze raporty okresowe

Relacje inwestorskie

Wcześniejsze raporty okresowe

Raport za I kwartał 2018

Raport za II kwartał 2018

Raport za III kwartał 2018

Raport za IV kwartał 2018

Raport za I kwartał 2017

Raport za II kwartał 2017

Raport za III kwartał 2017

Raport za IV kwartał 2017

Sprawozdanie z działalności zarządu 2017

Sprawozdanie finansowe 2017

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta 2017

Oświadczenie zarządu 2017

Oświadczenie w zakresie stosowania ładu korporacyjnego 2017

List Prezesa Zarządu i wybrane dane finansowe 2017

Raport za I kwartał 2016

Raport za II kwartał 2016

Raport za III kwartał 2016

Raport za IV kwartał 2016

Sprawozdanie zarządu 2016

Sprawozdanie finansowe za 2016

Oświadczenie w zakresie stosowania ładu korporacyjnego 2016

Oświadczenia zarządu 2016

Opinia i raport Biegłego Rewidenta 2016

List Prezesa Zarządu i wybrane dane finansowe 2016

Raport za I kwartał 2015

Raport za II kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015

Raport za IV kwartał 2015

Sprawozdanie Zarządu z działalności 2015

Roczne Sprawozdanie finansowe 2015

Pismo Prezesa i wybrane dane finansowe 2015

Oświadczenie w zakresie stosowania ładu korporacyjnego 2015

Oświadczenia zarządu 2015

Opinia i raport 2015

Raport za I kwartał 2014

Raport za II kwartał 2014

Raport za III kwartał 2014

Raport za IV kwartał 2014

sprawozdanie zarządu z działalności 2014

Roczne sprawozdanie finansowe 2014

Pismo zarządu i wybrane dane finansowe 2014

Oświadczenie zarządu 2014

Oświadczenie w zakresie stosowania ładu korporacyjnego

Opinia i raport 2014

Raport za I kwartał 2013

Raport za II kwartał 2013

Raport za III kwartał 2013

Raport za IV kwartał 2013

Sprawozdanie zarządu z działalności za rok 2013

Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Pismo zarządu i wybrane dane finansowe 2013

Oświadczenie w zakresie stosowania ładu korporacyjnego 2013

Oświadczenia zarządu 2013

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta 2013

Raport za I kwartał 2012 ROKU (KOREKTA RAPORTU 162012)

Raport za I kwartał 2012

Raport za II kwartał 2012

Raport za III kwartał 2012

Raport za IV kwartał 2012

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Pismo zarządu i wybrane dane finansowe

Oświadczenie w zakresie stosowania ładu korporacyjnego

Oświadczenia zarządu 2012

Opinia i raport niezależnego Biegłego rewidenta 2012

Raport za I kwartał 2011

Raport kwartalny za II kwartał 2011

Raport kwartalny za III kwartał 2011

Raport kwartalny za IV kwartał 2011

Sprawozdanie zarządu z działalności 2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Pismo zarządu i wybrane dane finansowe

Oświadczenie w zakresie stosowania ładu korporacyjnego

Oświadczenia zarządu 2011

Opinia i raport niezależnego Biegłego rewidenta 2011

Raport za I kwartał 2010

Raport za II kwartał 2010

Raport kwartalny za II kwartał 2010 r (KOREKTA RAPORTU 31 20 10 )

Raport kwartalny za III kwartał 2010

Raport kwartalny za IV kwartał 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności 2010

Sprawozdanie finansowe za rok 2010

Pismo Zarządu i wybrane dane finansowe 2010

Oświadczenie w zakresie stosowania ładu korporacyjnego 2010

Oświadczenia Zarządu 2010

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta 2010

Raport za III kwartał 2009

Raport kwartalny IV 2009

Raport półroczny 2009

Raport półroczny 2009 (po korekcie)

Sprawozdanie zarządu Elektromont S.A. za rok 2009

Sprawozdanie finansowe za rok 2009

Raport dotyczący stosowania zaleceń dobrych praktyk

Oświadczenia zarządu Elektromont S.A.

Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta

List Prezesów zarządu Elektromont S.A. i wybrane dane finansowe